Livrare de bunuri vs. prestare de servicii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Livrare de bunuri Potrivit Codului Fisca, este considerata o livrare de bunuri preluarea de bunuri produse de catre o persoana impozabila pentru a fi folosite in cursul desfasurarii activitatii sale economice sau pentru continuarea acesteia nu se considera ca fiind o livrare de bunuri in sensul art. 270 alin. (1) din…

Mai mult

Prestarile de servicii – ce operatiuni includ?

Se consideră prestare de servicii orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri. Atunci când o persoană impozabilă care acţionează în nume propriu, dar în contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se consideră că a primit şi a prestat ea însăşi serviciile respective. Prestările de servicii cuprind operaţiuni cum sunt: a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosinţei…

Mai mult

IAS 18 Venituri

IAS 18 se preocupa de probleme legate de recunoasterea veniturilor rezultate din derularea activitatii normale a entitatii: • Vanzarea de bunuri ; • Prestarea de servicii; • Utilizarea de catre altii a resurselor entitatii generand asfel dobanzi, dividende, redevente. Definirea termenilor din IAS 18 Venituri din vanzarea bunurilor Venituri din prestarea serviciilor Dobanzi, redevente , dividende Caz practic

Mai mult