Ajustarea de TVA- cand este necesara? tipuri de ajustari( in plus sau in minus) si mod de calcul

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Calculul TVA la finalul perioadei este in principal realizat ca diferenta dintre TVA colectat din vanzari si TVA dedus la achizitii. Pe langa acestea, calculul este afectat de asa-numitele ajustari (sume deductibile stabilite in plus sau dimpotriva reduse) care se pot referi la bunuri de capital sau achiziții de servicii și bunuri,…

Mai mult

2 notiuni importante in materie de TVA: faptul generator si exigibilitatea taxei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Art. 280 din Codul fiscal defineste doua notiuni importante in materie de TVA: faptul generator si exigibilitatea taxei. Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condițiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptățită, în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate…

Mai mult

Procesul verbal de inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces-verbal. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii va contine, in principal, urmatoarele elemente: · data intocmirii; · numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere; · numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere; · gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate; · data inceperii si terminarii operatiunii…

Mai mult

Cursul valutar care se aplica in functie de tranzactie- sinteza Cod fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Articolul din Codul fiscal care reglementeaza modul de stabilire a cursului valutar este art. 290 – Cursul de schimb valutar. 1.Pentru Importul de bunuri – se foloseste cursul valutar stabilit pentru calculul valorii in vama. Începând cu data de 1 mai 2016, în aplicarea art. 146 din Regulamentul de punere în aplicare…

Mai mult

CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE (CJUE)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Care este rolul Curtii de Justitie? Curtea de Justitie a Uniunii Europene are rolul de a se asigura ca legislatia UE este interpretata si aplicata in acelasi mod de catre toate tarile membre UE. 2.Membrii Curtii de Justitie Curtea de Justitie are cate un judecator din ficare tara a UE, plus 11…

Mai mult