O 1432/2020 pentru modificarea documentatiei pentru somaj tehnic

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 873 din 24.09.2020 a fost publicat Ordinul nr. 1432/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea…

Mai mult

Care sunt activitatile restrictionate in prezent (24.09.2020) ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Lista activitatilor restrictionate in prezent (24.09.2020) este urmatoarea: Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise cu un număr de peste 500 de persoane, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, indiferent de…

Mai mult

25 septembrie – termen final pentru depunerea anumitor declaratii/cereri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Vineri, 25 septembrie 2020 este termenul final pentru urmatoarele solicitari, declaratii sau plati: Depunerea cererii pentru solicitarea sumei de 41,5% pentru luna august pentru angajatii care au fost in somaj tehnic. Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la…

Mai mult

Modificari privind cererea de inregistrare la Registrul Comertului pentru comercianti, persoane fizice-L208/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 869 din 23.09.2020 s-a publicat Legea 208 privind modificarea si completarea unor acte normative.Printre actele normative modificate se inscrie si Legea 26/1990 privind registrul comertului. Aceasta prevedea la art. 18 ca : (1) Cererea de înmatriculare a unui comerciant, persoană fizică, va fi făcută personal sau prin împuternicit, cu procură…

Mai mult

Ce este darea in plata?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Darea in plata reprezinta actiunea prin care se efectueaza transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat, de la consumator catre creditor, in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar. In acest sens, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare…

Mai mult

Ministerul Economiei a prezentat cele 7 banci partenere pentru acordarea de granturi conform OUG 130/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In urma procesului de analiză și selecție a ofertelor primite de la instituțiile de credit comisia a constatat următoarele: Au fost înregistrate în total 10 (zece) oferte de parteneriat de la instituții de credit Din totalul de 10 oferte, 3 (trei) dintre acestea nu îndeplinesc criteriul: “să aibă cel puţin câte o…

Mai mult

Noutati legislative privind actele de stare civila – L 208/23.09.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 869 din 23.09.2020 s-a publicat Legea 208 privind modificarea si completarea unor acte normative printre care si Legea 119/1996 privind actele de stare civila. Inainte de modificare, acest act normativ prevedea ca: (1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naștere și de căsătorie titularilor sau reprezentanților…

Mai mult

Modificari privind cazierul judiciar- L 208/23.09.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 869 din 23.09.2020 s-a publicat Legea 208 privind modificarea si completarea unor acte normative. Aceasta aduce si o modificare Legii 290/2004 privind cazierul judiciar. Inainte de modificare: Art 31 al L 290/2004 prevedea ca : Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora,…

Mai mult

Declaratia privind beneficiarul real – modificari aduse prin L 208 din 23.09.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 869 din 23.09.2020 s-a publicat Legea 208 privind modificarea si completarea unor acte normative. Aceasta aduce si o modificare Legii 129/2020. Mai precis se aduce o modificare alin. 5 al art 56 al acestei legi. Inainte, acest articol prevedea ca Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris…

Mai mult