Diurna in 2022: plafon, reglementari, monografie contabila (sinteza)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! I. Perioada 1 ianuarie 2022- 30 aprilie 2022 In anul 2022, pentru prima parte a anului -mai precis pana la veniturile aferente lunii mai 2022 (exclusiv) , la fel ca in anul 2021 nivelul maxim deductibil al diurnei se pastreaza la nivelul urmator: pentru diurna interna- suma maxim deductibila este de 50…

Mai mult

Situatiile financiare in 2022- anuale, semestriale si intermediare-termene limita de depunere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In anul 2022 se vor depune urmatoarele tipuri de situatii financiare/raportari contabile: 1.Situatii financiare anuale aferente anului 2021 – se depun de catre firme, ONG-uri, etc. la urmatoarele termene: Pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar Astfel, termenul de depunere…

Mai mult

Venituri din chirii: inregistrare contracte la ANAF, venit brut, net, impozit si TVA la chirii 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Veniturile din chirii, din punct de vedere fiscal se incadreaza ca venituri din cedarea folosinței bunurilor. Acestea din urma sunt acele veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente. Trebuie…

Mai mult

Salarizare 2022: tichete indexate, diurne plafoane noi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In acesta saptamana am avut urmatoarele modificari cu privire la salarizare: Incepand cu veniturile aferente lunii mai 2022, pe langa plafonul de 2,5 ori nivelul indemnizatiilor pentru institutii publice, pentru diurnele interne dar si externe, se mai introduce un plafon – acela de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă…

Mai mult