Procedura de aplicare a hotararilor judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea executarii deciziei de declarare in inactivitate-O1587

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 885/08.09.2022 s-a publicat Ordin 1587 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare…

Mai mult

Imputernicirea. Model de imputernicire

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit titlului 2, ART. 18 din Codul de procedura fiscala, imputernicitii pot sa fie: (1) în relațiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conținutul și limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege. Unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil să își îndeplinească personal obligațiile prevăzute…

Mai mult

Noi modificari la reglementarile contabile : raportul privind impozitul pe profit – O 2048/07.09.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 878 din 7 septembrie 2022 s-a publicat O 2048 – Ordin al ministrului finanțelor privind completareareglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici care aduce cateva modificari reglementarilor contabile. Ordinul intra in vigoare la 1 ianuarie 2023. Ordinul a fost publicat ca urmare a necesitatii transpunerii unei noi directive europene care stabileste obligatia…

Mai mult

Hotararea nr. 1.103/07.09.2022 pentru aprobarea Programului de crestere a natalitatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 883 din 07.09.2022 s-a publicat Hotărârea nr. 1.103 pentru aprobarea Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității. Potrivit acestei hotarari, incepând cu 1 ianuarie 2023 se acordă sprijin financiar pentru maximum 10.000 de beneficiari ai Programului, pentru efectuarea, pe teritoriul României,…

Mai mult