Declaratia unica in 2024: brosura ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ANAF a publicat o brosura privind declaratia unica in 2024. Materialul este disponibil aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Despre_DU_2024.pdf. Declaraţia se depune: Contribuabilii care realizează venituri din activități independente şi/sau din activități agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei…

Mai mult

ITM Salaj: protectia ochilor si a vederii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare sunt prevăzute în H.G. nr.1028/2006, care a transpus Directiva 1990/270/CEE. Dispozițiile actului normativ se referă la posturile de lucru ce cuprind echipamente cu ecran de vizualizare (calculatoare, laptopuri, alte dispozitive electronice) care trebuie amenajate astfel încât…

Mai mult

Acciza specifica la tigarete incepand cu 1 aprilie 2024

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 120 din 12.02.2024 s-a publicat Ordinul nr. 265 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 343 alin. (5) din Legea nr.…

Mai mult

F3000 se depune pana la 15 mai

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat ANAF: Conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, în scopul realizării schimbului automat de informații în temeiul instrumentelor juridice de drept internațional la care România este parte, instituțiile financiare raportoare au obligația să raporteze anual A.N.A.F. informații referitoare la conturile…

Mai mult

Declaratia 100-actualizata pentru impozitul pe veniturile din chirii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ANAF a publicat versiunea declaratiei 100 actualizata pentru declararea impozitului pe veniturile din chirii retinut la sursa. Codul obligatiei este 628. Cine are obligatia depunerii acestei declaratii ? Declaratia se depune de catre chiriasii persoane juridice pentru declararea impozitului retinut la sursa aferent veniturilor din chirii obtinute de persoane fizice. Se aplica…

Mai mult

Situatii financiare- reguli contabile, arhivare, semnare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Exercitiul financiar Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situații financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.Durata exercițiului financiar este de 12 luni.Exercițiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparțin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și pentru persoanele…

Mai mult

Registre de contabilitate: obligativitate, intocmire, arhivare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Registre de contabilitate obligatorii Exista 3 registre de contabilitate obligatorii: Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform prevederilor Ordinului 2634/2015. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate se întocmește balanța de verificare, cel puțin la încheierea exercițiului financiar, la termenele de întocmire a situațiilor financiare, a raportărilor…

Mai mult