Declaratia unica 2019- intrebari si raspunsuri ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In cadrul sesiunii de intrebari si raspunsuri pe Facebook organizata de ANAF 12.06.2019 au fost prezentate mai multe situatii pe care le prezentam mai jos :

1.Formularul prevede bonificatie pentru plata anticipata pentru 2019 conform legii, carei legi si cat e aceasta bonificatie? Daca am depus deja declaratia pot sa o rectific cu acest procent de bonificatie?!

Raspuns ANAF: Potrivit Codului fiscal, nivelul bonificatiei si termenele de plata cu anticipatie se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat. In prezent Legea bugetului de stat nu prevede acordarea de bonificatii.

……………………………………………………..

2. De ce primim notificări legat de depunerea declarației unice în SPV chiar dacă nu avem alte venituri în afară de salarii și nu avem obligația de a o depune?

Raspuns ANAF: Scrisoarea transmisa are caracter informativ și a fost comunicata utilizatorilor activi de SPV.

…………………………………………………..

3. Daca se estimează in 2019 un venit net sub plafon si se doreste asigurarea la sanatate, nu ai statut de salariat, se selectează sub plafon si se plateste 1248 ron aferent celor 6 luni, dar esti asigurat 12? Care este termenul de plata pt aceasta cotizatie la CASS? Dobanzile aferente titlurilor de stat, care nu sunt supuse inpozitarii se mai trec undeva in declaratie? Regularizarile la CASS din 2015-2016 sunt considerate deductibile daca sunt platite in 2019,se iau in calcul la obtinrea venitului net?

Raspuns ANAF: Rationamentul dvs. este corect. In ceea ce priveste plata contributiei de asigurari sociale de sănătate datorata, aceasta se efectuează la bugetul de stat până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venituluI.

………………………………………………………….

4. Aveti o inregistrare disponibila pe internet cu explicatii si parcurgerea/completarea declaratiei?

Raspuns ANAF: Pentru completarea in mod corespunzator a declaratiei unice puteti consulta instructiunile de completare ale acesteia disponibile la urmatorul link: http://static.anaf.ro/…/form…/DU_PF_OPANAF_1437_2019.pdf

……………………………………………………………

5. Pentru PFA radiat din oficiu la data de 19 martie, din cauza ca avea mai multe coduri CAEN, s-a depus declaratia unica, se mai poate depune inca o declaratie rectificativa?
Intre timp am infiintat o noua PFA, in luna mai, veniturile si cheltuielile estimate, se depun tot pe aceiasi declaratie unica, adica completam aceiasi declaratie cu datele rectificative pt PFA radiat si cu datele pt PFA nou? Mentionez ca este acelasi CNP.

Raspuns ANAF: Pentru situatia prezentata se poate depune declaratie rectificativa.

……………………………………………………….

6. Pentru un PFA cu norma de venit care își încheie activitatea la registrul comerțului cu 14.06.2019 va depune doar o sg declarație după ce primește actele doveditoare de la registru? Sau trebuie depusa și o declarație inainte?

Raspuns ANAF: Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, au obligația de a depune la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

…………………………………………………………….

7. O persoană,care este angajată cu contract de muncă,a primit in 2018 dividende de 13.800 lei.Mai depune declaratia unică în 2019.Mentionez că pe 2019 are venituri doar din salariu.

Raspuns ANAF: In situatia prezentata de dumneavoastra nu aveti obligatia depunerii Declaratiei unice pentru anul 2019 .

………………………………………………………..

8. Am un PFA ce realizează venituri peste plafon stabilit dar voi încasa si dividende venitul obținut din acestea unde se completează in Declarație , iar dacă sa bifat opțiunea plăti cas si cass la nivelul plafonului de 24900 , după venitul din dividende in jur de 50000 ce îl voi declara prin rectificativă , mai datorez cas si cass ?

Raspuns ANAF: În situația prezentata de dvs. intrucât venitul net anual estimat este mai mare decât plafonul prevăzut de lege 12 salarii minime brute pe țară contributia de asigurari sociale de sănătate estimata pentru anul 2019 nu se modifica.
Facem mentiunea ca veniturile din investiii nu sunt incluse în categoria de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale .

………………………………………………………..

9. Am o intreprindere individuala care isi desfasoara activitatea in agricultura: am pamant pe care il lucrez, merg pe norma de venit in functie de cultura declarata la APIA. Intrebare: avand in vedere ca printre culturi am si lucerna si aceasta nu apare in nomenclator, pot deduce ca lucerna e scutita de plata impozitului?

Raspuns ANAF: În situația în care cultivati terenuri cu soiuri de plante pentru care producția este destinată furajării animalelor deținute ,pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit, nu se generează venit impozabil.

………………………………………………………..

10. Am un PFA. Dacă depășesc plafonul de 24960 lei ( pe 2019) sunt obligat să plătesc CASS si CAS in cazul in care sunt angajat altundeva unde mi se retin sumele pt CASS?

Raspuns ANAF: In situatia prezentata, daca veniturile estimate pentru anul 2019 depasesc plafonul de 24960 lei, aveti obligatia completării declaratiei unice, Cap.II SECȚIUNEA II.2 Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2019.

………………………………………………………..

11. In functie de completarea si depunerea declaratiei unice, o sa se emita decizii de impunere ?

Raspuns ANAF: În situația în care vă referiți la un document emis de organul fiscal în baza declarației unice depusă de către dumneavoastră, menționăm faptul că în baza prevederilor art 121 și 123 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, organele fiscale nu mai emit decizii de impunere pentru impozitul aferent anilor 2018 și 2019, impozitul se stabilește de contribuabili prin declarația unică.

……………………………………………………….

12.Pana la ce data se achita impozitul pe venit si contributiile stabilite prin declaratia unica pentru 2019?

Raspuns ANAF: Plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×