Exemplu de calcul spor de noapte

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Munca de noapte este definita la art . 125 din Codul muncii si reprezinta munca prestată între orele 22,00-6,00 .

Salariatul de noapte reprezintă, după caz:


a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;
b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru.
Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăși o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referință de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal.
Durata normală a timpului de lucru pentru salariații de noapte a căror activitate se desfășoară în condiții speciale sau deosebite de muncă nu va depăși 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil și numai în situația în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior. În aceasta situație angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.
Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.

Salariații de noapte beneficiază:


a) fie de program de lucru redus cu o oră față de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puțin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Exemplu:

Salariatul X are un contracte de munca cu salariu de incadrare 2.500 lei, program de 6 ore/zi.In cursul lunii octombrie 2019 lucreaza 8 ore de noapte.Cum se determina sporul de noapte de care beneficiaza in luna octombrie 2019?

Calcul:

Se determina salariul de baza pe ora : 2.500 lei /(6 ore zi * 23 zile)=2.500 lei/138 = 18.12 lei/ora

Sporul de noapte/ora= 18.12 lei/ora *25% = 4.53 lei/ora.

Sporul pentru cele 8 ore de noapte = 8 ore * 4.53 lei/ora = 35.24 lei

Total salariu brut realizat octombrie 2019 = 2.500 lei + 35.24 lei = 2.535,24 lei

Numar zile lucratoare si libere legale in 2019

Articole similare

Comentariul tau aici