Noile reglementari contabile privind situatiile financiare anuale

Un element de noutate al noilor reglementari contabile consta in reclasificarea entitatilor economice in functie de criteriile de marime, in urmatoarele categorii:

 • Microentitati;
 • Entitati mici;
 • Entitati mijlocii si mari;

Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarelor trei criterii:

 • Totalul activelor: 350.000 EUR
 • Cifra de afaceri nete: 700.000 EUR
 • Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10

Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criteria:

 • Totalul activelor : 4.000.000 EUR
 • Cifra de afaceri nete: 8.000.000 EUR
 • Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criteria:

 • Totalul activelor: 4.000.000 EUR
 • Cifra de afaceri neta: 8.000.000 EUR
 • Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Entitatea schimba categoria in care se incadreaza doar daca in doua exercitii financiare consecutive depaseste sau inceteaza sa depaseasca cel putin doua dintre criteriile de marime.

Articole similare

Comentariul tau aici