Suspendarea activitatii firmei, contractul individual de munca, majorarea capitalului social, cheltuieli deductibile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

INFOGRAFICE

TVA la vanzarea unei cladiri vechi

Actul aditional la contractul de munca

Actul adiţional la contractul de muncă reprezintă un document care se încheie în momentul apariţiei unei modificări la unul dintre elementele obligatorii din CIM, în timpul executării acestuia.

Majorarea capitalului social – infografic

Lista cheltuielilor deductibile PFA

Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, sunt:

LEGISLATIE

Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri-O 19/2019

In MOF nr. 694/22.08.2019 a fost publicata Ordonanța nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală care aduce nou introducerea unui capitol referitor la Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană.

Procedura de indreptare a erorilor din documentele de plata catre bugetul local-Ordinul nr. 2362/2019

In MOF nr. 704/27.08.2019 a fost publicat O 2362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale datorate bugetului local.

Operatiuni de incasari si plati in numerar – plafoane si interziceri

Potrivit Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, operatiunile de incasari si plati efectuate de PJ, PFA, II, IF, liber profesionisti, PF care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar.

Procedura de acordare a bonificatiei pentru plata cu anticipație a CASS-O 2806/2019

Aceasta procedură se aplică persoanelor fizice pentru care organele fiscale competente au emis și au comunicat decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017, astfel: vezi in articol

MONOGRAFII

PFA sistem real vs SRL 2019

Pentru ca de cele mai multe ori, antreprenorii care vor avea atat venituri cat si cheltuieli nu stiu ce forma juridica sa aleaga intre inregistrarea ca persoana fizica autorizata in sistem real sau infiintarea unei societati cu raspundere limitata, ne-am gandit, sa prezentam cateva aspecte esentiale a celor doua forme juridice, astfel incat, antreprenorii (in functie de activitatea desfasurata) sa se poata decide mai usor.

FIFO, LIFO si CMP

Pentru descarcarea gestiunii stocurilor se cunosc si se aplica trei metode: vezi in articol

SALARIZARE


Adeverinta pentru medic -necesara pentru eliberarea concediului medical -obligatii, forma

Articolul 34 din Ordinul 15 din 05.01.2018 care contine Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, arata ca in vederea acordării certificatelor de concediu medical, plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate au obligația să elibereze asiguratului adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni.

Cine poate face completarea si transmiterea datelor in REVISAL?

Potrivit art.2 alin. (6) din Hotararea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidență a salariaților, completarea și transmiterea datelor în registru se realizează astfel: VEZI ARTICOLUL

Exemple de calculare a stagiului de cotizare de 6 luni pentru concedii medicale

In Normele de aplicare pentru OUG 158/2015 , se prevede ca stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediului medical (vorbim aici de cazul general) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

FISCALITATE

Plata zilelor de concediu medical-bine de stiut

Redam mai jos cateva precizari importante legate de plata zilelor de concediu medical , asa cum sunt prevazute de legislatia in vigoare.


Inregistrarea concediilor medicale in contabilitate

Concediile medicale ridica mai multe probleme in contabilitatea unei entitati si genereaza un volum sporit de munca.

Nu mai ai activitate pe firma dar nu vrei sa o inchizi? Poti alege suspendarea

Sunt multe persoane care la un moment dat si-au deschis o firma din dorinta de a incepe o afacere insa ulterior din diferite cauze au renuntat. Au ramas astfel cu o firma, cu activitate 0, pentru care trebuie depuse declaratii periodic.

Material util privind sponsorizarile 2019-documente justificative, reguli micro si profit- exp contabil Jeler Gabriela.

IMPORTANT


Cum poti coopta un asociat nou in firma?

Sa presupunem ca o entitate(SRL) are un asociat unic si un capital social 200 lei divizat in 20 de parti sociale egale, cu valoare de 10 lei fiecare. Cum poate coopta un alt asociat in firma ?

COMUNICATE DE PRESA

Un nou tip de pensie-pensia ocupationala- comunicat MMuncii

Potrivit unui comunicat de presa din 27.08.2019 al Ministerului Muncii , Guvernul a aprobat un proiect de lege care reglementează cadrul legal necesar pentru înfiinţarea schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, inclusiv aspectele legate de administrarea acestora.

A crescut cu 10.000 numarul strainilor admisi sa lucreze in Romania

Contingentul de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Prin Hotărârea de Guvern nr. 34/2019, contingentul aprobat inițial pentru acest an a fost de 20.000 de lucrători.

Vizualizarea online a extraselor de cont de la trezorerie – comunicat DGRFP Braila

Pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici şi al altor entităţi la unităţile trezoreriei statului,se eliberează extrase de cont în format electronic (fişier PDF cu XML ataşat), semnate cu certificat digital emis de Ministerul Finanţelor Publice, cu certificat digital calificat sau cu sigiliu electronic, titular Ministerul Finanţelor Publice, după caz, fără perceperea de comisioane.

Articole similare

Comentariul tau aici