Referitor la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2014: Persoanele juridice al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comu nitatilor Economice Europene , parte component a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice    3055/2009 cu modificarile si completarile…

Mai mult

Structura situatiilor financiare

In ceea ce priveste  structura situatiilor financiare , aceasta se diferentiaza  in raport cu marimea si natura activitatii entitatilor. In cadrul acestora, entitatile economice  (intreprinderi) prezinta urmatoarea structura  a situatiilor financiare: Intreprinderi mari Bilantul Contul de profit si pierdere Situatia modificarilor capitalului propriu Situatia fluxurilor de  numerar Notele explicative la  situatiile financiare anuale  Intreprinderi mici si mijlocii Bilantul prescurtat Contul…

Mai mult

Norme privind intocmirea situatiilor financiare

Situatiile financiare pentru 31 decembrie se intocmesc conform reglementarilor contabile aplicabile, astfel: 1. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu exceptia celor mentionate la pct. I.2. de mai jos, aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul…

Mai mult