Prevederi referitoare la elementele din bilant

Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obligatia gestionării entitătii. Cheltuielile efectuate în cursul exercitiului financiar, dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de “Cheltuieli în avans”. Veniturile care, desi se referă la exercitiul financiar curent,…

Mai mult

Cand are loc cedarea sau casarea imobilizarilor corporale?

O imobilizare corporala trebuie scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara. Daca o entitate recunoaste în valoarea contabila a unei imobilizari corporale costul unei înlocuiri partiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidenta valoarea contabila a partii înlocuite, cu amortizarea aferenta, daca dispune de informatiile…

Mai mult

Cand se pot modifica politicile contabile?

Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor, reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaúterea acesteia drept cheltuială, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. Modificarea politicilor contabile se efectuează numai pentru perioadele viitoare, începând cu exercitiul financiar următor celui în care s-a…

Mai mult

Notele explicative la situatiile financiare anuale – informatii utile

Notele explicative trebuie: a) să prezinte informatii despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situatiilor financiare anuale úi despre politicile contabile folosite; b) să ofere informatii suplimentare care nu sunt prezentate în bilant, contul de profit si pierdere si, după caz, în situatia modificărilor capitalurilor proprii si/sau situatia fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru întelegerea oricărora dintre…

Mai mult

Ce cuprind veniturile din exploatare, veniturile financiare si veniturile extraordinare?

Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, după natura lor, astfel: a) venituri din exploatare; b) venituri financiare; c) venituri extraordinare. Veniturile din exploatare cuprind: a) venituri din vânzarea de produse si mărfuri, precum si prestări de servicii. În această categorie se includ si veniturile realizate din vânzarea de locuinte de către entitătile ce au ca activitate principală obtinerea…

Mai mult

Ai datorii de peste 3 ani la furnizori care au fost radiati? Afla cum se inregistreaza in contabilitate

  In situatia in care aveti datorii la anumiti furnizori care au incetat sa mai activeze , respectiv,  fie au fost lichidati, fie au fost radiati si ati constatat ca aveti  datorii la acestia de peste 3 ani, se va proceda la prescrierea lor. Constatarea acestor datorii se face in urma inventarierii cand se stabilesc si soldurile furnizorilor. Daca exista…

Mai mult

Corectarea erorilor contabile – informatii utile

Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente. (2) Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. (3) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse în situatiile financiare ale entitătii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza…

Mai mult

Reevaluarea activelor imobilizate – prevederi legislative

Reguli de evaluare de bază Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achizitie sau la costul de productie. Beneficiile economice viitoare reprezintă potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar către entitate. Potentialul poate…

Mai mult

Clientul nu recunoaste factura sau ai emis o factura eronata. Cum trebuie sa procedezi?

Ce trebuie sa faci atunci cand ai un client care nu recunoaste o factura? Sau cand in contabilitate este o factura de marfa, iar marfa nu a fost livrata? Cum trebuie sa procedezi? OMFP  3055/2009 prevede ca ,, La scoaterea din evidenta a creantelor si datoriilor ale caror termene de incasare sau de plata sint prescrise, entitatile trebuie sa demonstreze…

Mai mult

Obligatia firmelor de a detine un Manual de Politici Contabile. Sanctiuni usturatoare de pana la 4.ooo de lei pentru lipsa acestuia

Sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vedere: – existenta unui manual de politici contabile; – existenta unui manual de proceduri de aplicare a politicilor contabile; Astfel, potrivit O.M.F.P.  3055/2009, fiecare societate trebuie sa detina in mod  OBLIGATORIU un manual de politici contabile editabil in functie de activitatea desfasurata. (1) Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice…

Mai mult