Administratori: drepturi, obligatii, diurna, restrictii, schimbare administrator

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Calitatea de administrator intr-o SRL atrage dupa sine anumite drepturi dar si obligatii. Drepturi Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, in afara de restrictiile expres mentionate in actul constitutiv. Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li…

Mai mult

Ce sunt titlurile de valoare? Noutati fiscale in privinta impozitarii castigului din transferul acestora

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Codul fiscal defineste titlul de valoare  ca fiind orice titlu de participare și orice instrumente financiare calificate astfel prin legislația în materie din statul în care au fost emise. Transfer este definit de codul fiscal drept orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu…

Mai mult

Cine are obligatia intocmirii registrului de evidenta fiscala? Modul de intocmire

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contribuabilii, inregistrati ca platitori de impozit pe profit sunt obligati sa intocmeasca Registrul de evidenta fiscala. Nu este obligatoriu pentru microintreprinderi. Actul normativ care reglementeaza acest document este Ordinul nr. 870 din 21 iunie 2005. Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului…

Mai mult

Avizul de inspectie fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 122 din Codul de Procedura Fiscala, înaintea desfășurării inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală are obligația să înștiințeze, în scris, contribuabilul în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de inspecție fiscală. Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, înainte de începerea inspecției fiscale,…

Mai mult

O noua propunere de calcul a alocatiilor pentru copii- in functie de venit si ISR

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In 26.04.2022 a fost inregistrata la Senat o noua initiativa legislativa care vizeaza un alt mod de calcul a indemnizatiei pentru copii. In anul 2022 nivelul ISR este de 525,5 lei. In prezent, mai multe beneficii de asistență socială care sunt raportate la ISR sunt: ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei,…

Mai mult

Text integral-REVISAL online – proiect adoptat de 20.04.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Proiectul legislativ prin care se doreste modificarea articolului 34 din Codul Muncii a fost adoptat de Camera Deputatilor in sedinta din 20.04.2022 cu majoritate de voturi. Mai jos este textul integral: Art. I. – Articolul 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,…

Mai mult

Sanatatea si securitatea in munca – obligatii angajator

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In ceea ce priveste sanatatea si securitatea in munca, angajatorul are in principiu urmatoarele obligatii: -sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca; -daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il exonereaza de raspundere in acest domeniu; -obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si…

Mai mult

Ce este certificatul de viata si cand trebuie transmis la casa de pensii care detine dosarul de pensie al persoanei domiciliate in strainatate?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru a se evita efectuarea unor plati necuvenite catre beneficiari nerezidenti in Romania, a caror situatie s-a modificat, cu efecte asupra obligatiei casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie si/sau alte drepturi care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, se utilizeaza certificatul…

Mai mult

Noutati la Codul fiscal-Legea 112/2022-noul termen pentru depunerea notificarii de restructurare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF 395 din 26.04.2022 s-a publicat Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen. Prin aceasta lege, se aduc cateva modificari Ordonantei nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale . Potrivit…

Mai mult

Brosura privind completarea declaratiei unice 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! ANAF pune la dispozitie contribuabililor o brosura cu privire la modul de completare si de depunere a declaratiei unice in anul 2022, aceasta se poate vizualiza accesand link-ul de mai jos: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Declaratia_unica_2022.pdf

Mai mult