Reamintire : Declaratia 394 – corectii, rectificari, amenzi asociate nedepunerii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Una din cele mai complexe declaratii este D 394 care reflecta livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional conform OPANAF 2264/2016.

Acest ordin arata la art. 3 din Instructiunile de completare ca in cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

Atentie! Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori.

Amenzi referitoare la D 394:

Art. 336 alin (1) lit h) arata ca reprezinta contraventie nefurnizarea la termen de către contribuabil/ plătitor a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal. Aceasta contraventie se sanctioneaza diferit, in functie de marimea contribuabilului, astfel:

– amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și

-amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Pentru depunerea rectificativelor nu sunt prevazute amenzi.

Contraventia mentionata intra sau nu sub incidenta Legii prevenirii ?

Da, art. 336 alin. h) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare intra sub incidenta legii prevenirii ( Legea nr. 270/2017)

Un contribuabil poate beneficia de măsurile de prevenire o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenție, într-un termen de 3 ani.

Agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a neregulilor și anexează un plan de remediere, care cuprinde aspecte ce trebuie corectate, precum și termenul de conformare pentru fiecare faptă.
Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea avertismentului, în următoarele situații:
a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală;
b) în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă.
Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravențională pentru faptele constatate.

Corelarea D 394 cu D 300

Fiindca declaratia 394 se poate rectifica, dar declaratia 300 nu, in cazul in care se constata omisiuni/erori se poate face rectificarea D 394 pentru lunile afectate insa in D 300 diferentele se inregistreaza pe randurile de regularizari in luna in care se constata.

Articole similare

One Thought to “Reamintire : Declaratia 394 – corectii, rectificari, amenzi asociate nedepunerii”

  1. MIHAI RODICA

    in cazul in care s-a constat o eroare de declarare in declaratia 394 INITIALA;
    si este necesara depunerea unei declaratii rectificative, SE FACE UN INSEMN( O BIFA) din care sa rezulte ca este vorba de o declaratie rectificativa ?

Comentariul tau aici