DGRFP Galati: Chestionarele de rezidenta fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor persoane fizice care sosesc/pleacă în/din România pentru o perioadă ce depășește în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive că au obligaţia depunerii, după caz a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România (Z015)…

Mai mult

Cum calculezi dobanzile si penalitatile datorate in cazul platii cu intarziere a taxelor?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Firma X SRL a platit cu intarziere obligatiile fiscale scadente la 27 iunie 2022. Plata obligatiei in suma de 100.000 lei s-a facut la data de 12 august 2022. Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere.…

Mai mult

Venituri obtinute din Romania de nerezidenti scutite de impozit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți următoarele tipuri de venituri: a) dobânda aferentă instrumentelor de datorie publică în lei și în valută, veniturile obținute din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale și veniturile…

Mai mult

Speta: Achizitie intracomunitara de bunuri -exigibilitate TVA -factura emisa in luna urmatoare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Firma X SRL, platitoare de TVA in regim normal, cu optiune pentru TVA la incasare achizitioneaza marfuri din Ungaria in luna august 2022. Marfurile sunt primite in luna august, insa factura primita este cu data de 10 septembrie 2022. Se pune intrebarea, cand intervine exigibilitatea TVA pentru aceasta achizitie si ce obligatii…

Mai mult