TVA pentru serviciile de reclamă și publicitate-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate achitata la bugetul local de prestatorul de servicii de reclama si publicitate, in numele si în contul beneficiarului, si recuperata de prestator prin facturare de la beneficiar, se include în baza de impozitare a TVA? Raspuns ANAF Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate…

Mai mult

Activ cu ciclu lung de fabricatie-termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare. Activele financiare şi stocurile care sunt fabricate pe o bază repetitivă de-a…

Mai mult

Calculul ciclului operational al unei firme

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Asa cum spuneam in articolul Circuitul numerarului intr-o firma un indicator important este calcului ciclului operational al unei firme. Acesta se poate calcula simplu astfel: Ciclul operational (zile) = Viteza de rotatie a debitelor clienti (in zile ) + numarul de zile de stocare – viteza de rotatie a creditelor furnizori…

Mai mult

Sume reprezentand dobanzi aferente drepturilor salariale- speta ANAF, 18.09.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Când se calculează, reţine şi plăteşte impozitul pe venit pentru sumele reprezentand dobânzi aferente drepturilor salariale stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile? Conform Codului fiscal, pentru sumele reprezentand dobânzi aferente drepturilor salariale stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, impozitul pe venit se calculează şi se…

Mai mult

Proiect ANAF privind inregistrarea in scop de TVA-28.09.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! e site-ul ANAF  a fost publicat in 28.09.2017 un proiect de ordin pentru stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit.…

Mai mult

Aplicarea deducerii personale la calculul salarial – cuantum 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ce este deducerea personala? Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla funcția de baza. Care este cuantumul deducerii personale? Deducerea personala…

Mai mult

Rambursare TVA lider grup fiscal in insolventa- speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Care este procedura de rambursare a sumei negative de TVA în cazul contribuabililor constituiți într-un grup fiscal unic al cărui reprezentant a intrat în procedura de insolvență? Raspuns ANAF, 15.09.2017: Potrivit prevederilor din Codul fiscal, în condiţiile şi în limitele prevăzute în normele metodologice, este considerat drept grup fiscal unic*) un…

Mai mult

Proiect ANAF de modificare a D 100 si 710

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ANAF  a fost publicat un nou proiect de modificare a D 100 si 710 care vizeaza adaptarea la noile prevederi ale  Codului de procedură fiscală și a OG 60/2017, astfel: – conform dispozițiilor art.90 alin.(4) din Codul de procedură fiscală, a fost reglementată modalitatea de îndeplinire a obligațiilor fiscale în cazul…

Mai mult

Drept de deducere investitii nefinalizate- speta ANAF, 27.09.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În cazul imobilizărilor în curs de execuţie care nu se mai finalizează, în baza unei decizii de abandonare a executării lucrărilor de investiţii, persoana impozabilă îşi poate păstra dreptul de deducere exercitat în baza prevederilor din Codul fiscal? Raspuns ANAF: Potrivit prevederilor din normele metodologice de aplicare a titlului VII din…

Mai mult

Date cuprinse intr-o fisa a postului – informatii utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Fişa postului este documentul anexat la contractul individual de munca al unui salariat in care sunt cuprinse competentele, responsabilitatile, atributiile si sarcinile de serviciu proprii functiei pe care o detine salariatul. Chiar daca legislatia nu ofera un model standard al fisei de post, aceasta ar trebui sa contina un minim de elemente…

Mai mult

Ce inseamna sa ai si operatiuni in valuta din punct de vedere contabil?

Potrivit reglementarilor contabile, contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. In cadrul unei etitati pot sa apara multiple tranzactii cu valute; iata trei cele mai frecvente: ·         Emiterea de facturi cu pretul exprimat in valuta Daca…

Mai mult

Stimulente acordate chiriasilor cu ocazia incheierii contractelor de inchiriere-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate locatorul trebuie să recunoască valoarea agregată a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului din chirie pe durata contractului de leasing, pe o bază liniară, cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică…

Mai mult

Formularul 318 se poate transmite exclusiv online pana pe 30 septembrie 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Comunicat ANAF, 26.09.2017 Persoanele impozabile din punct de vedere a taxei pe valoare adăugată, stabilite în România, care au efectuat importuri respectiv achiziții intracomunitare de bunuri/servicii în alt stat membru al Uniunii Europene, în anul 2016, potrivit art. 302 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au…

Mai mult

Importanta NIR-ului si ce pierzi daca nu il folosesti ?

NIR-ul (Nota de Intrare si Receptie) este un document justificativ utilizat pentru receptia bunurilor achizitionate si care atesta incarcarea in gestiunea entitatii. Potrivit OMFP nr. 1.802/2014, detinerea cu orice titlu, de bunuri materiale, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise. Pentru acest lucru, este necesar sa asiguri cateva lucruri simple cum ar fi…

Mai mult

Sume reprezentand dobanzi aferente drepturilor salariale-speta ANAF

Când se calculează, reţine şi plăteşte impozitul pe venit pentru sumele reprezentand dobânzi aferente drepturilor salariale stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile? Raspuns ANAF Conform Codului fiscal, pentru sumele reprezentand dobânzi aferente drepturilor salariale stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, impozitul pe venit se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate…

Mai mult

Verificari ale salarizarii la inchiderea unei luni sau a unei perioade

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Dupa inregistrarea in contabilitate a salariilor, in balanta de verificare se pot face urmatoarele corelatii: In cazul in care salariile lunii x se platesc in luna x+1 , se verifica ca soldul contului 421 la sfarsitul lunii x sa coincida cu suma de pe statul de plata . Daca salariile se…

Mai mult

Care e diferenta dintre franciza si fransiza?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Franciza – sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu; Fransiza –…

Mai mult

Stiti care este diferenta dintre reducerile comerciale si reducerile financiare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Foarte des se face confuzia intre reducerile comerciale si reducerile financiare, fapt ce are drept consecinta inregistrarea eronata in contabilitate a acestor reduceri. Reducerile financiare sunt acele reduceri ce se acorda clientilor care au stins datoria inainte de termen, respectiv a platit inainte de scadenta. Se mai numesc si sconturi. Se…

Mai mult

Informatiile obligatorii din foaia de parcurs-2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art.298 din Codul Fiscal se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziției intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate și a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în…

Mai mult