Raspunsuri ANAF (facebook) – cas la venituri din strainatate

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In cadrul sesiunii de indrumare online de pe facebook din data de 17.12.2015, avand ca si tema “Contribuţiile de asigurări sociale datorate începând cu data de 01.01.2016, de persoanele fizice care realizează venituri în/din străinătate”, au avut loc urmatoarele discutii :

  Intrebare : Daca cineva lucreaza pe vas de croaziera in afara Europei sau in Europa avand un salariu de 200 de euro si tips de 1000, cat trebuie sa plateasca ?

  Raspuns ANAF: Din punct de vedere al contribuţiilor de asigurări sociale, se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
  Conform acestui regulament, activitatea salariată sau independentă care se desfăşoară în mod obişnuit la bordul unei nave sub pavilionul unui stat membru se consideră activitate desfăşurată în statul membru respectiv. Cu toate acestea, un salariat care îşi desfăşoară activitatea la bordul unei nave sub pavilionul unui stat membru şi care este remunerat pentru această activitate de către o întreprindere sau de către o persoană al cărei sediu sau domiciliu se află în alt stat membru, se supune legislaţiei celui de-al doilea stat membru, în cazul în care îşi are reşedinţa în statul membru respectiv. Întreprinderea sau persoana care plăteşte remuneraţia se consideră angajator în sensul legislaţiei menţionate.

  Intrebare: Concret, care sunt obligatiile unei persoane fizice care lucreaza cu un contract de munca in UE? Care sunt obligatiile acesteia si ce pasi sunt de urmat pentru a se afla in legalitate?

  Raspuns ANAF: Referitor la CAS (contribuţia la pensie, tema de astăzi) pentru persoanele fizice române care lucrează cu un contract de muncă în UE se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv se aplică legislaţia statului membru în care persoana în cauză îşi desfăşoară activitatea salariată, în România neavând nicio obligaţie în privinţa CAS.

  Intrebare: O intreprindere individuala, din ianuarie va presta servicii pentru o firma din Austria la clientii lor din Romania. Factura se va face catre firma din Austria. Ce contributii datorez? 

  Raspuns ANAF: Potrivit prevederilor art. 148 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate.

  Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se recalculează în anul următor celui de realizare a venitului, în baza declaraţiei privind venitul realizat, şi se stabileşte ca diferenţă între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

  Persoanele fizice care sunt obligate să se asigure în sistemul public de pensii, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, formularul 600 “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

  Intrebare : Va rog sa precizați care sunt obligațiile unui cetățean non-UE cu rezidenta in România dar care sta in România mai putin de 183 de zile si lucrează in tara lui . ( turcia ) plătind toate contribuțiile acolo întrucât acolo obține venituri din salarii .

  Raspuns : Întrucât persoana din Turcia nu realizează venituri în România, nu are nicio obligaţie în privinţa contribuţiilor de asigurări sociale (pensii).

  Intrebare : Care este situatia unui cetatean roman care are domiciliul intr-o tara UE dar inca nu si-a schimbat pasaportul in unul CRDS? Are Certificatul de inregistrare a rezidentei eliberat de Oficiul de Migratii din tara UE, este inscris la Evidenta Populatiei cu domiciliul acolo, la taxe si impozite, plateste asigurari de sanatate, sociale si impozite acolo. Poate fi obligat sa plateasca asigurari sociale si de sanatate si in Romania avand in vedere ca nu are venituri in Romania? Dar membrul de familie al cetateanului roman, care este cetatean non-UE, care nu mai domiciliaza in prezent in Romania ci in alta tara UE, cu cetateanul roman si are la fel toate actele mentionate mai sus, nu are venituri in Romania dar inca mai are valabila Cartea de Rezidenta Permanenta pentru membru de familie al unui cetatean roman?

  Raspuns: Referitor la CAS (contribuţia la pensie) pentru persoanele fizice române cu domiciliul/resedinta în alt stat al Uniunii Europene, se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială respectiv se aplică legislaţia statului membru în care persoana în cauză îşi desfăşoară activitatea salariată sau independentă.

  Intrebare : O persoana lucreaza in UE pe un santier naval, contractul de angajare il are cu o societate din Romania si primeste salariul in lei in cont. Dar i se vireaza de asemenea si diurna, separat de salariu. Avand in vedere ca din salariu i se retin contributiile sociale, referitor la diurna ce obligatii fiscale are?

  Raspuns ANAF: BAZA LUNARĂ DE CALCUL al contribuţiei individuale de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, O REPREZINTĂ CÂȘTIGUL BRUT REALIZAT DIN SALARII şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în alte state, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include: indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, PENTRU PARTEA CARE DEPĂȘEȘTE plafonul neimpozabil stabilit (în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice).

  Intrebare :Ce contributii trebuie sa plateasca persoanele fizice care realizeaza venituri din strainatate, freelance – web development ? Cred ca se incadreaza la drept intelectual ?

  Raspuns ANAF: Din punct de vedere al contribuţiilor de asigurări sociale, pentru veniturile obţinute în străinătate se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
  Astfel, persoanelor cărora li se aplică prezentul regulament sunt supuse legislaţiei unui singur stat membru. 
  Persoana care desfăşoară o activitate independentă într-un stat membru se supune legislaţiei din statul membru respectiv. În cazul în care nu este aplicabilă această situație, persoana se supune legislaţiei statului membru de reşedinţă, fără a se aduce atingere altor dispoziţii din prezentul regulament.
  Întrucât, pentru o analiză corectă a speţei prezentate de dumneavoastră sunt necesare informaţii suplimentare, vă rugăm să utilizaţi formularul pentru asistenţă prin e-mail, pe care îl găsiţi la următorul link: https://www.anaf.ro/arondare/, unde puteţi transmite această întrebare şi mai multe detalii în legătură cu activitatea la care faceţi referire.

  Intrebare : O persoana fizica romana, cu domiciliul in Romania, este angajata cu contract individual de munca in Austria, insa locul muncii este tot in Romania. Incepand cu 2016 ce contributii se platesc la veniturile din salarii obtinute din strainatate in Romania si ce declaratii trebuie depuse in acest sens?

  Persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
  Angajatorii au obligaţia să transmită organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii.
  Dacă între angajatorii şi persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor nu au fost încheiate acorduri, obligaţia privind achitarea contribuţiilor sociale datorate de angajatori, reţinerea şi plata contribuţiilor sociale individuale, precum şi depunerea Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, revine angajatorilor.

  Intrebare : Se datoreaza contributii pentru venituri din dividende sau transferul titlurilor de valoare din strainatate in 2016?

  Raspuns ANAF: Vă menţionăm că se datorează, după caz, contribuţii de asigurări sociale (pensii) pentru următoarele categorii de venituri:
  a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, 
  b) venituri din activităţi independente,
  c) indemnizaţii de şomaj;
  d) indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. 

  Veniturile enumerate de dvs nu se regasesc printre aceste categorii.

  Intrebare : Intrebarea este legata de soferii de tir (cetateni Romani, ce au rezidenta fiscala in Romania) angajati ai unei companii din Polonia. Mentionez faptul ca firma din Polonia nu are prezenta fizica in Romania, iar soferii de tir nu vor circula cu masinile nici pe teritoriul Romaniei, dar nici pe cel al Poloniei, astfel ei neavand o prezenta mai mare de 183 de zile in niciuna din cele doua tari, in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu. Asadar, avand in vedere aceasta ipoteza, imi puteti spune care ar fi implicatiile din punct de vedere al impozitului pe venit si al contributiilor sociale pentru acesti angajati? Se datoreaza acestea din urma in Romania? 

  Raspuns ANAF: Având în vedere că angajatorul dvs. este situat într-un stat membru UE se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială potrivit cărora persoana care desfăşoară în mod obişnuit o activitate salariată în două sau mai multe state membre se supune legislaţiei statului membru în care este situat sediul sau locul de desfăşurare a activităţii întreprinderii sau angajatorului al cărui salariat este, în cazul în care persoana nu desfăşoară o parte substanţială a activităţilor sale în statul membru de reşedinţă.
  În concluzie nu aveţi obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale în România.

  Intrebare: Contribuţiile de asigurări sociale datorate începând cu data de 01.01.2016, de persoanele fizice care realizează venituri în/din străinătate pot fi achitate online cu cardul?

  Raspuns ANAF: In prezent nu se pot plăti contribuţiile de asigurări sociale online cu cardul. Aceste contribuţii se stabilesc de unitatea fiscala prin decizie de impunere unde se regasesc modalitatile de plata si conturile unde se pot efectua viramentele.

  Intrebare : Sunt angajat cu contract de munca in Spania, iar in Romania sunt titularul unor conturi bancare si depozite personale ce produc mici dobanzi. Din cate inteleg nu am nici o obligatie, de a depune nici un fel de documentatie pt a nu plati asigurari de sanatate. Puteti confirma va rog?

  Raspuns ANAF: Conform art. 137 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu aplicare de la 01.01.2016, se datorează contribuţii de asigurări sociale (pensie) pentru : veniturile din salarii sau asimilate salariilor, veiturile din activităţi independente, indemnizaţiile de şomaj şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Rezultă că pentru veniturile din dobânzi la depozitele bancare pe care le deţineţi în România nu aveţi obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, iar pentru veniturile realizate în Spania, în baza contracului de muncă, vă supuneţi legislaţiei spaniole, conform prevederilor Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În România nu aveţi nicio obligaţie în privinţa CAS.

  Intrebare : Speta este urmatoarea: cetatean olandez, rezident in prezent in Oland, angajat in prezent al unei firme olandeze va veni la anul sa lucreze in Romania pe o perioada de aproximativ 2 ani. Cetateanul olandez va sta in Romania de luni pana vineri, in weekend intorcandu-se in Olanda. De asemenea, acesta doreste sa ramane asigurat in cadrul sistemului de asiguari sociale din Olanda cat timp va lucra in Romania. Compania din Olanda la care este angajat are o societate afiliata in Romania, totusi, angajatul va presta munca pentru o alta companie aici (care nu este afiliata sub nicio forma societatii din Olanda la care este in prezent cetateanul olandez angajat). In aceste conditii, imi puteti spune care sunt implicatiile la nivelul impozitului pe venit si contributiilor sociale obligatorii in Romania?

  Raspuns ANAF : Întrucât, pentru o analiză corectă a speţei prezentate de dumneavoastră sunt necesare informaţii suplimentare privind modul în care se va desfăşura activitatea în România (, va fi angajat de societatea din România?, va fi detaşat?, sau va lucra independent?, etc) vă rugăm să utilizaţi formularul pentru asistenţă prin e-mail, pe care îl găsiţi la următorul link:https://www.anaf.ro/…/persoane_fizice/asistenta_prin_email unde puteţi transmite această întrebare cu mai multe detalii 
  Din punct de vedere al contribuţiilor de asigurări sociale, pentru veniturile obţinute se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Astfel, persoanelor cărora li se aplică prezentul regulament sunt supuse legislaţiei unui singur stat membru. 
  Persoana care desfăşoară o activitate salariată într-un stat membru, pentru un angajator care îşi desfăşoară în mod obişnuit activităţile în acest stat membru, şi care este detaşată de angajatorul respectiv în alt stat membru pentru a lucra pentru angajator continuă să fie supusă legislaţiei primului stat membru, cu condiţia ca durata previzibilă a activităţii să nu depăşească douăzeci şi patru de luni şi să nu fi fost trimisă să înlocuiască o altă persoană.


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: