Spete mijloace fixe – examen CCF

Mai jos prezentam doua intrebari grila legate de mijloace fixe care au fost prezentate la examenul pentru admitere in Camera Consultantilor Fiscali in anii precedenti :  1. O societate comercială deţine în proprietatea sa o clădire cu o valoare de inventar de 1.000.000 lei, cu o durată normală de utilizare de 30 ani. După 5 ani, proprietarul clădirii închiriază construcţia…

Mai mult

Ghidul complet al imobilizarilor corporale si necorporale

Ai semne de intrebare despre cum sa tratezi o anumita speta legata de mijloace fixe ? Legislatia este prea vasta si plina de informatii nerelevante ? [easy_contact_forms fid=2] Ai nevoie de experienta unui contabil care a coordonat ani intregi aria mijloacelor fixe in companii mari ? Contzilla.ro a pregatit ‘Ghidul practic al imobilizarilor corporale si necorporale’, in care vei gasi…

Mai mult

Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate,inchiriate sau in locatie de gestiune

Baza legala : Legea 571/2003 cu completari si modificari ulterioare; OMFP 3055/2009 cu completari si modificari ulterioare; OG8/2013 Tratament contabil In primul rand, sub aspectul tratamentului contabil, calcularea si inregistrarea amortizarii imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune se realizeaza in contabilitatea celui care le are in proprietate. In ceea ce priveste imobilizarile corporale aflate in regim de…

Mai mult

Modificarea pragului valoric privind mijloacele fixe si efectul fiscal privind amortizarea

Baza legala : HG276/2013 Conform precizarilor aduse de HG 276/2013 in ceea ce priveste modificarea pragului valoric privind mijloacele fixe, principalele particularitati se rezuma la: • modificarea valorica a pragului valoric are efect doar sub aspect fiscal, astfel ca obligatia platitorilor de impozit pe profit/venit consta in a deduce fiscal valoarea achizitiilor de mijloace fixe care depasesc 2500 lei doar…

Mai mult

Modificarea valorii mijloacelor fixe este oficiala- ce se intampla cu cele intre 1800 si 2500 lei ?

  Începând cu 1 iulie 2013 data valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condițiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de 2.500 lei. Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei…

Mai mult

Registrul numerelor de inventar

Conform Ordinului 3512/2008 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile, registrul numerelor de inventar serveşte ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate, în vederea identificării lor. Se întocmeşte de către compartimentul financiar-contabil prin înregistrarea cronologică a mijloacelor fixe intrate în unitate. Se poate folosi fie câte un registru pentru fiecare grupă de mijloace fixe,…

Mai mult

Interese de participare –participare in natura la capitalul altei societati

In ghidul practic la Ordinul 3055/2009 este prezentat un exemplu de inregistrare a intereselor de participare ca urmare a participării în natură (imobilizări corporale) a unei societăţi comerciale la capitalul social al altei societăţi comerciale. S.C. ”X” SRL participă la capitalul social al S.C. ”Y’’ SRL nou-înfiinţate, cu un echipament tehnologic a cărui valoare de aport determinată de un profesionist…

Mai mult

Cum se inventariaza mijloacele fixe ?

• Terenuri Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit legii. • Cladiri Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic al acestora. • Constructii si echipamente speciale Construcţiile şi echipamentele speciale cum sunt: reţelele de energie electrică, termică, gaze, apă, canal,…

Mai mult

Cheltuieli ulterioare achizitiei unei imobilizari corporale

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate. Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea entităţii care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost…

Mai mult

Obiecte de inventar si mijloace fixe

Delimitarea intre obiecte de inventar si mijloace fixe exista in contabilitatea romaneasca insa nu exista si pe IFRS. In contabilitatea romaneasca exista doua abordari pentru mijloacele fixe : • o abordare contabila (adica ceea ce se inregistreaza pe conturi contabile si se reflecta in balanta de verificare si in bilant ) si • o abordare fiscala – care este o…

Mai mult

Mijloacele fixe destinate prevenirii accidentelor si bolilor profesionale

Stiati ca… Acei contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum şi înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în funcţiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare.

Mai mult

Bonul de miscare a mijloacelor fixe

Serveşte ca: – document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale unităţii (secţie, serviciu, brigadă, atelier, unităţi subordonate etc.); – document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare; – document justificativ de înregistrare în evidenţa responsabilului cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în…

Mai mult

Catalogul mijloacelor fixe

Aducem in discutie un act legislativ mai vechi, si anume ordinul 2139/2004 privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. Acest catalog cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie si duratele normale de funcţionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar. Durata normala de funcţionare reprezintă durata de utilizare în…

Mai mult

Fisa mijlocului fix

Serveşte ca document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe. Se întocmeşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare, care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună. Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizărilor…

Mai mult

Noutati fiscale din 2010

Facturarea • Sunt considerate facturi în original facturile transmise prin poşta electronică • Facturile emise şi primite se pot stoca prin orice metode şi în orice loc în următoarele condiţii: a) locul de stocare să se afle pe teritoriul României, cu excepţia facturilor transmise şi primite prin mijloace electronice, care se pot stoca în orice loc dacă, pe perioada stocării:…

Mai mult

Mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de munca

Contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum şi înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale: • pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în funcţiune sau • pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol. Intra sub incidenta acestor prevederi din Codul fiscal mijloacele fixe…

Mai mult

Amortizarea fiscala

Definitie valoare fiscala Codul fiscal (art 7. alin (33)) defineste valoarea fiscala pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri ca find costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările…

Mai mult