Se pot acorda ore suplimentare in cursul unei delegatii ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! De multe ori in cursul unei delegatii, programul se prelungeste peste programul normal de activitate. Se pune intrebarea daca un angajat care pleaca in delagatie si primeste diruna, poate beneficia si de ore suplimentare? Codul muncii prevede la art 120-123 urmatoarele: Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal…

Mai mult

Obligatia de realizare a evidentei stocului pe locatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Se pune intrebarea – exista obligatia de tinere a gestiunii pe locatii in cazul SRL-urilor ? Si daca da, care este actul normativ care reglementeaza acest lucru? Evidenta stocului pe locatii este in primul rand o necesitate reala pentru buna evidenta a gestiunii unei entitati . In general, la fiecare locatie unde…

Mai mult

Ce presupune suspendarea contractului de munca ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Prin suspendarea contractului individual de munca intelegem suspendarea platii drepturilor salariale de catre angajator si a prestarii muncii de catre salariat pe perioada suspendarii, potrivit codului muncii. Contractul de munca poate fi suspendat: Prin acordul partilor; Prin actul unilateral al uneia dintre parti; De drept. OBSERVATIE! Pe durata suspendării pot continua…

Mai mult

Ce reprezinta fuziunea si divizarea dpdv fiscal?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Din perspectiva fiscala (art. 32 Codul fiscal), fuziunea este operațiunea prin care: una sau mai multe societăți, în momentul și ca efect al dizolvării fără lichidare, își transferă totalitatea activelor și pasivelor către o altă societate existentă, în schimbul emiterii către participanții lor a titlurilor de participare reprezentând capitalul celeilalte societăți și,…

Mai mult