Cand poate fi concediat un salariat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii: salariatul a savarsit o abatere grava Abaterile grave si repetate de la regulile de disciplina a muncii ori la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca…

Mai mult

Ce presupune suspendarea contractului individual de munca ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Suspendarea contractului individul de munca poate intervenii de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti. Ce efecte produce suspendarea asupra contractului individual de munca ? Suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator; Pe durata suspendarii pot continua…

Mai mult

Un singur registru electronic de evidenta a fortei de munca -domeniul public si privat- proiect OUG

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ministerul Muncii a publicat un Proiect de Ordonanță de urgență pentru înființarea Registrului electronic național de evidență a Forței de Muncă angajate din România, denumit în continuare REFORMA, care cuprinde evidența persoanelor angajate în baza unui contract individual de muncă, a funcționarilor publici încadrați în baza unui raport de serviciu, precum și…

Mai mult

Oficial! OUG 130/2020 pentru aprobarea microgranturilor si granturilor pentru capital de lucru si investitii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 705/06.08.2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene. Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta…

Mai mult

2 modificari la reglementarile contabile -O 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O 2026/2020 aduce doua modificari reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 vizand aducerea unor clarificări în ceea ce privește determinarea amortizării imobilizărilor. Conform reglementărilor existente, amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică. Valoarea…

Mai mult

Monografie contabila tichete de masa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Tichetele de masa sunt bilete de valoare acordate angajatilor, lunar, ca alocatie individuala de hrana, utilizate numai pentru achizitionarea de produse alimentare. Tichetele de masa se emit atat pe suport de hartie cat si pe suport electronic. Tichetele de masa se distribuie de catre angajator, lunar, in ultima decada a fiecarei luni,…

Mai mult

Ce elemente din contractul individual de munca pot fi modificate ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contractul individual de munca se poate modifica numai prin acordul partilor, printr-un act aditional atasat la contract. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente : Durata contractului Locul muncii Felul muncii Conditiile de munca Salariul Timpul de munca si timpul de odihna. Locul muncii se poate…

Mai mult

OUG 129/2020- programul O familie, o casa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In MOF 704/05.08.2020 a fost publicata ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 129 din 31 iulie 2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “O familie, o casă”. Beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) la data solicitării creditului garantat declară…

Mai mult

A fost respinsa OUG care prevedea acordarea unui stimulent de risc pentru anumite categorii pe perioada starii de urgenta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 699/04.08.2020 a fost publicata Legea nr. 166/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile,…

Mai mult

Programul Competente digitale pentru angajatii IMM-urilor a fost aprobat prin H 599/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 699 din 04.08.2020 a fost publicata Hotărârea nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020. Valoarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii alocată în cadrul Programului operațional Capital…

Mai mult

ANAF a actualizat lista cu firmele cu datorii la stat restante la 30.06.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ANAF exista o aplicatie prin care se pot verifica firmele care au obligatii fiscale restante la 30.06.2020. Linkul de unde se poate accesa este urmatorul: https://www.anaf.ro/restante/ Obligațiile fiscale restante ale contribuabililor persoane juridice care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate până la…

Mai mult

Confidentialitatea datelor in salarizare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Confidentialitatea datelor din salarizare trebuie urmarita din mai multe perspective, astfel: 1.Confidentialitatea datelor din concediul medical: Plătitorul concediului se obligă să respecte confidențialitatea diagnosticului. Baza legala : Ordinul nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu…

Mai mult

Comunicat CNAS privind modificari in privinta indemnizatiilor de concediu medical, 03.08.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat CNAS, 03.08.2020 Proiectul de Ordin al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS, prin care vor fi modificate și completate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, a fost postat în transparență decizională, începând cu data de 31 iulie 2020.  Proiectul prevede…

Mai mult

Atentie! Formatul pdf al raportarilor semestriale a fost publicat de ANAF (04.08.2020)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ANAF este disponibil formatul pdf al raportarilor contabile semestriale. S1027 – S1050 – Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici (microentităţi, entităţi mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităţi de interes public) aprobat prin OMFP nr. 2.206/2020, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările…

Mai mult

Propunere de eliminare a declaratiei privind adaosul comercial practicat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! La Senatul Romaniei a fost inregistrata spre dezbatere o propunere legislativa privind adaosul comercial prin modificarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite. Legea 12/1990, in formatul in vigoare in prezent poate fi gasita AICI. Una dintre prevederile acesteia se refera la adaosul…

Mai mult

Deconturile angajatilor – obligatii legale, diurna, inregistrare si plata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Decontarile cu salariatii firmei pot avea loc fie in momentul platii salariilor fie in momentul in care salariatii antreneaza cheltuieli in numele firmei – de exemplu in delegatii sau pentru achizitii de bunuri si servicii pentru nevoile interne ale firmei. Pentru acestea din urma se intocmeste un document justificativ – decontul de…

Mai mult

Zile libere pentru evenimente deosebite in familie prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Codul muncii arata la art. 152 ca in cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se vor include în durata concediului de odihnă. Evenimentele familiale deosebite și numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.…

Mai mult

Amenzi inspectia muncii de peste 4,5 milioane lei intre 27 iulie-1 august 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat, în săptămâna 27 iulie – 1 august 2020, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 4.643.100 de lei, din care 4.377.600 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în…

Mai mult

Propunere legislativa pentru publicarea MOF in format electronic liber si deschis

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O propunere legislativă noua, pentru publicarea Monitorului Oficial în format electronic liber şi deschis prin modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost inregistrata in luna iulie la Senat pentru dezbatare. Iata ce se propune: Regia Autonoma “Monitorul Oficial” editeaza Monitorul Oficial al Romaniei atat in format tiparit cat…

Mai mult

Club online de educatie financiara pentru liceeni(FinClub) -ASF, BNR, MFP si ARB

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ASF (Autoritarea de Supraveghere Financiara), BNR (Banca Naționala a Romaniei), MFP (Ministerul Finanțelor Publice) și Asociația Româna a Bancilor (ARB) lanseaza în parteneriat FinClub, un program de educație financiara destinat elevilor de liceu din clasele X-XII, pasionați de piața financiara. Programul presupune crearea unui club de educație financiara a carui activitate se…

Mai mult