Veniturile din pensii ar putea creste prin majorarea deducerii la 3.000 lei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In prezent, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate . Un proiect legislativ inaintat la Senat in 19.09.2022 vizeaza modificarea acestui articol prin cresterea deducerii de la 2.000 lei…

Mai mult

Verificarea situatiei fiscale personale. Inspectia. Declaratia de patrimoniu si de venituri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Aspectele legate de verificarea situatiei fiscale personale sunt reglementate de Codul de procedura fiscala. Situatia fiscala personala reprezinta la totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată. Fiscul are…

Mai mult

Impozitarea veniturilor din transferul de titluri de valoare si instrumente derivate obtinute de persoanele fizice- 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In acest articol tratam situatia veniturilor obtinute din Romania din tranzactii cu titluri si derivate. In MOF 502 din mai 2022 s-a publicat Legea nr. 142 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care aduce cateva modificari legislative importante. Prin prisma acestui act normativ, atunci cand persoanele fizice obtin…

Mai mult

Cum corectezi erorile din situatiile financiare:anuale, semestriale, intermediare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordinul care reglementeaza procedura de corectare a erorilor din situatiile financiare este O 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial. Depunerea pentru aceeași perioadă de raportare a unui alt set de situații…

Mai mult

Conditii pentru a beneficia de indemnizatia de somaj

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! A. Somerii care indeplinesc conditiile: le-au încetat raporturile de muncă/de serviciu din motive neimputabile lor; le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului le-a încetat raportul de…

Mai mult

Contributia la Fondul de Tranzitie Energetica- prevederi aplicabile din 1 sept 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! OUG nr.119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (Monitorul Oficial nr. 864 din 01 septembrie 2022) prevede : ●…

Mai mult

Proiectul D112 pentru declaratii incepand cu luna august 2022- publicat in 16.09.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Proiectul de ordin comun al preşedintelui ANAF, preşedintelui CNPP, preşedintelui CNASS și al preşedintelui ANOFM pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” conform cu modificarile aduse de OG 16/2022 a fost…

Mai mult

Hotarare privind sustinerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! A fost publicata in MOF 910 hotararea privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent. În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal saude consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020, Consiliul…

Mai mult

CASS in 2023- cat vor plati persoanele fizice? procent, sume minime, persoane scutite

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Una dintre contributiile obligatorii datorate pentru anumite tipuri de venituri si de catre anumiti contribuabili in Romania este contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS). Cine sunt contribuabilii la sistemul de asigurari de sanatate ? cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România; cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au…

Mai mult

PROCEDURA de eliberare a certificatelor privind TVA in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport- DGRFP Iasi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Material informativ, DGRFP Iasi Procedura se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal.Prezenta procedură…

Mai mult

Comunicarea actelor administrative emise in forma electronica -AJFP Vrancea

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat AJFP Vrancea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că au fost modificate prevederile art. 47 alin (15) din Codul de Procedură Fiscală cu privire la comunicarea actelor administrative în sensul că toate actele administrativ fiscale emise în formă electronică se comunică contribuabililor/plătitorilor prin intermediul Spaţiului Privat Virtual.Comunicarea…

Mai mult

Cum sa te inregistrezi in SPV in doar cativa pasi simpli. Documente necesare.

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru a inregistra in Spatiul Privat Virtal o firma la care urmeaza sa ii tinem contabilitatea, avem nevoie de urmatoarele documente: -Poza la buletinul administratorului -Poza la buletinul imputernicitului -Imputernicire -Actul constitutiv semnat -Certificatul de inregistrare fiscala -Contract de Contabilitate semnat Pentru inregistrare trebuie sa accesam site-ul ANAF Pasul 1. Selectam ecranul…

Mai mult

Plafonul de TVA ar putea fi majorat la 450.000 lei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! O propunere legislativa inregistrata la Senat spre dezbatere in 14.09.2022 vizeaza majorarea plafonului prin a carui depasire persoanele impozabile vor deveni platitoare de TVA. Este vorba de o majorare a plafonului de la 300.000 lei si 450.000 lei. Mai precis, textul propunerii prevede: Persoana impozabilă stabilită în România conform art, 266 alin.…

Mai mult

Conturile 609 si 709 – functionalitatea si modul in care impacteaza calculul impozitului pe veniturile microintreprinderilor

Contul 609 Reduceri comerciale primite se utilizeaza pentru evidenta reducerilor comerciale primite ulterior facturarii iar contul 709 Reduceri comerciale acordate se utilizeaza pentru evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii. Contul 609 La inregistrarea in contabilitate a reducerilor comerciale primite primite ulterior facturarii exista doua situatii: In cazul in care avem reduceri pentru stocuri: se corecteaza costul stocurilor la care se…

Mai mult

Legea 129/2019 privind prevenirea spalarii banilor-modificata prin O 123/14.09.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 906/14.09.2022 a fost publicata o Ordonanta de urgenta (nr.123) care aduce cateva modificari legislatiei privind prevenirea spalarii banilor (L129/2019). Sectiunea 5 -Informații privind beneficiarul real, din Legea 129/2019 prevede ca persoanele juridice de drept privat, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor sunt obligate să obțină și să dețină informații…

Mai mult

Modificarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor- proiect legislativ

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In data de 14 septembrie 2022 Ministerul Muncii a publicat un proiect legislativ care aduce modificari Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, ca urmare a necesitatii transpunerii in legislatia nationala a Directivei 2019/1158/19 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților…

Mai mult