Contraventii si sanctiuni privind nerespectarea prevederilor din Codul Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele fapte: nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara – cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei; incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5) – cu amenda de la 300 lei la 1.000…

Mai mult

Este posibil ca o persoana sa detina mai multe contracte de munca la aceeasi societate?

Da, acest lucru este posibil in baza art. 35 alin (1) din Codul muncii care prevede ca : “Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.”. Astfel, angajatul va avea un cumul de functii.  

Mai mult

Concediul de maternitate – ghid complet

Concediul de maternitate este un concediu medical care se acorda femeii insarcinate sau lauzei de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie care supravegheaza sarcina sau de medicul de familie. Concediul de maternitate mai este cunoscut si prin denumirile: concediu medical de sarcina/lauzie concediu prenatal concediu postnatal Concediul de maternitate insumeaza 126 de zile calendaristice, fiind format din: concediu de sarcina (concediu…

Mai mult

Care este cadrul legislativ pentru concediul de studii?

Concediul de studii se acorda in baza prevederilor din Codul muncii precum si in baza  CCM la nivel de unitate. Orice angajat are dreptul la pregatire profesionala, insotita de concediu platit, in conditiile legii. Art. 154 (1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de  concedii pentru formare profesionala. (2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata. Art. 155…

Mai mult

CIM perioada determinata – pe ce perioada se poate prelungi de angajator?

 Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari. Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult…

Mai mult

Care sunt sanctiunile disciplinare care ti se pot aplica de catre angajatori?

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: a) avertismentul scris; b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; d) reducerea…

Mai mult

10 lucruri importante din Codul Muncii pe care trebuie sa le cunosti

Pentru a putea fi angajat in mod legal trebuie sa inchei in mod OBLIGATORIU contract individual de munca (CIM) sau contract colectiv de munca (CCM); Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani; Contractul individual de munca se incheie fie pe perioada determinata, fie pe perioada nedeterminata; Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a…

Mai mult

18 legi pe care orice contabil ar trebui sa le stie

Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr.82/1991 – legea contabilitatii, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul nr. 3055/2009 –  pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene Ordinul nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe…

Mai mult

Informare cu privire la clauzele contractuale

  Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice. Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la…

Mai mult

45 de intrebari si raspunsuri din contabilitate. Voi le stiati?

5 taxe de platit pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică 5 intrebari utile cu raspunsuri. Citeste acum! Practici comertul on-line? 5 amenzi pe care le poti lua 5 lucruri esentiale de stiut despre Registrul unic de control 5 lucuri utile despre tichetele de masa Cele mai importante 5 lucruri despre productie 5 lucruri importante pe care ar…

Mai mult

5 lucruri importante pe care ar trebui sa le cunosti din Codul Muncii

Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Durata maximă de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de incapacitate Concediul de maternitate se…

Mai mult

Ce este sporul de weekend? Cui se acorda?

Sporul de weekend este acel spor care se acorda de catre angajator salariatilor sai care sunt prezenti la serviciu si in weekend. Acei angajati care sunt nevoiti sa lucreze si in weekend ar trebuie sa aiba stipulat in Contractul Individual de Munca aceasta clauza, sau sa anexeze un act aditional prin care sa aminteasca acest lucru. Orice salariat trebuie sa…

Mai mult

Care este durata maxima de acordare a concediului de odihna/pentru incapacitate temporara/de maternitate?

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Durata maximă de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de incapacitate. Totuși, de la a 91-a zi, concediul poate fi prelungit de medicul specialist până la 183 de zile, doar cu aprobarea medicului…

Mai mult

Ce presupune formarea profesionala a angajatilor?

Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale: a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca; b) obtinerea unei calificari profesionale; c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza; d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice; e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor…

Mai mult

Ce trebuie sa cunoasteti despre CIM (Contractul Individual de Munca)?

 Iata mai jos cateva informatii esentiale cu privire la Contractul Individual de Munca (CIM in continuare): Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu, potrivit Codului muncii;  Partile nu pot negocia orice si…

Mai mult

Cand esti obligat sa prestezi ore suplimentare la locul de munca?

  Orele suplimentare efectuate de catre salariat , sunt ore care trebuie platite suplimentar de catre angajator. Salariatul are optiunea de a lucra sau nu peste programul normal de lucru. Insa, exista unele situatii in care angajatul NU poate sa refuze  sa lucreze suplimentar, nefiind astfel optionala decizia. Potrivit prevederilor legale, aceste situatii sunt: – cazul de forta majora; –…

Mai mult

Zile nelucratoare oficial in 2012. Compensarea timpului lucrat in zilele libere oficiale

Conform Noului Cod al Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 345, din 18 mai 2011, zilele nelucratoare oficial sunt: • 1 si 2 ianuarie; • prima si a doua zi de Pasti; • 1 mai; • prima si a doua zi de Rusalii; • Adormirea Maicii Domnului (15 august); • 1…

Mai mult

Reducerea/inreruperea temporara a activitatii

Conform Codului Muncii, in cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului…

Mai mult

Informarea in vederea angajarii

Conform Codului muncii actualizat, anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice. Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de…

Mai mult